DHBK

Tổ chức “Hội thảo về các Tiến bộ trong Kỹ thuật vì sự Phát triển Bền vững

21/07/2015 02:37

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, nhà trường sẽ tổ chức Hội thảo khoa học với tên gọi là "Hội thảo về các Tiến bộ trong Kỹ thuật vì sự Phát triển Bền vững - Conference on Advances in Engineering for a Sustainable Development – CAESD2015" kết hợp với Triển lãm các sản phẩm công nghệ, nội dung chi tiết của hoạt động này như sau:

A

 

  1. Mục đích:  

-          Báo cáo về các công nghệ mới, các tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được áp dụng thành công.

-          Tạo cơ hội để các nhà Khoa học, các nhà kỹ thuật, kỹ sư gặp gỡ trao đổi học thuật, chia sẽ kiến thức và kinh nghiệm trong việc phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật.

-          Triển lãm các sản phẩm công nghệ và thông tin về doanh nghiệp.

  1. Thời gian: Ngày 18 tháng 9 năm 2015.  
  2. Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
  3. Thành phần tham gia:

-          Đại diện các Sở, Các nhà Khoa học của các Trường Đại học, học viện, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

-          Lãnh đạo, các nhà kỹ thuật, kỹ sư đến từ các Công ty, doanh nghiệp.

  1. Yêu cầu của báo cáo, sản phẩm triển lãm:

Các báo cáo, các sản phẩm tham gia triển lãm phải có tính ứng dụng cao, có tính mới, tính khoa học.

Các báo cáo hội nghị từ 4 -8 trang A4, cỡ chữ 13 dòng đơn

Thời hạn gửi báo cáo và sản phẩm tham gia triển lãm là: 16 giờ ngày 30.8.2015.

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng kính thông báo đến các Tổ chức, Cơ quan, Cá nhân được biết để tham gia.

Thông tin chi tiết xin liên hệ với: Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, ĐT: 3841292, email: khcnhtqt.dhbk@dut.udn.vn, hoặc ndlam@dut.udn.vn.

                                          HIỆU TRƯỞNG