DHBK

Tra cứu bằng tốt nghiệp Sau Đại học

18/09/2017 11:14

TT

Đợt tốt nghiệp

Nội dung

1

06/06/2018

Tại các cơ sở liên kết: Khoa học máy tính, Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp ()

Tại Trường ĐH Bách khoa: Công nghệ sinh học, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy ()

2

29/12/2017

Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Khoa học máy tính ()

3

06/09/2017

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật cơ khí, Khoa học máy tính, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ()

4

04/05/2017

Kỹ thuật điện, Khoa học máy tính, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ()


CÁC THÔNG TIN KHÁC