DHBK

Thông báo tham gia hội thảo giới thiệu bài thi Cambridge

17/10/2019 14:31

Mời toàn thể sinh viên Trường Đại học Bách Khoa tham gia hội thảo "Giới thiệu cấu trúc bài thi và hướng dẫn làm bài thi tiếng anh quốc tế chuẩn Cambridge"

Thời gian: Thứ năm, ngày 24/10/2019, từ 8 giờ đến 11h30. 

Địa điểm: Phòng C303; C304 Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng.

Người thuyết trình: Giám đốc Quốc gia Cambridge Assessment English khu vực Đông Dương - bà Phạm Hoàng Uyên.

Trân trọng