DHBK

Khoa Công nghệ thông tin hợp tác với doanh nghiệp trong giảng dạy môn Nhập môn ngành CNTT

14/05/2018 11:20

Nhằm giúp sinh viên ngành Công nghệ thông tin năm nhất có định hướng rõ ràng về nghề nghiệp, trong học kỳ I năm học 2018-2019, Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp CNTT trong giảng dạy môn Nhập môn ngành cho Sinh viên CNTT. Qua môn học này, sinh viên được học tập các kỹ năng mềm cần thiết giúp cho sinh viên có những định hướng và sự chuẩn bị tốt cho những năm học tiếp theo cũng như sau khi tốt nghiệp và làm việc tại các doanh nghiệp.

Trong môn học này, các Trưởng Bộ môn lần lượt giới thiệu cho các em về các kiến thức cơ sở trong từng chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Mạng và Truyền thông, Hệ thống Nhúng và Hệ thống thông tin. Đặc biệt Khoa CNTT đã mời lãnh đạo các doanh nghiệp đến giảng dạy và giới thiệu môi trường làm việc tại Doanh nghiệp, các dự án mà Doanh nghiệp đang triển khai, các công nghệ mới đang sử dụng hiện nay. Đồng thời các bạn sinh viên cũng đã có một buổi đến tham quan thực tế bổ ích tại các doanh nghiệp và tìm hiểu, trao đổi với các nhân viên trong Công ty.

Trong năm học vừa qua, Khoa CNTT đã thực hiện điều chỉnh chương trình đào tạo CNTT theo hướng ứng dụng, mở, liên thông gồm các học phần cốt lõi và các học phần tự chọn, tăng cường mời các chuyên gia Doanh nghiệp đến thỉnh giảng, tổ chức Seminar và đào tạo thực hành tại doanh nghiệp. Chương trình học được thiết kế theo hướng giảm thời gian học lý thuyết, tăng cường thời lượng học và thực hành ngay tại doanh nghiệp; tổ chức việc dạy học theo mô hình “Học theo dự án (Project Based Learning - PBL)” giúp sinh viên đáp ứng các tiêu chuẩn về kiến thức và các kỹ năng như khả năng giải quyết vấn đề, tự học, tự nghiên cứu, tư duy phản biện, sáng tạo cũng như giao tiếp và làm việc nhóm.


Ông Nguyễn Tuấn Phương, Giám đốc Công ty FPT Software chi nhánh Đà Nẵng giảng dạy nhập môn ngành


Sinh viên tham dự buổi học Nhập môn ngành do doanh nghiệp giảng dạy


Công ty Axon Active giới thiệu các công nghệ


Các chuyên gia của Công ty mgm truyền cảm hứng nghề nghiệp 

 
Công ty NeoLab giới thiệu môi trường làm việc hiện đại và các dự án đang triển khai


Tham quan thực tiễn tại Công ty Enclave


Tham quan thực tiễn tại Công ty AsianTech

Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN