DHBK

Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Viện Dầu khí Việt Nam và Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

19/10/2018 07:57

Ngày 12/10/2018, trong khuôn khổ hội thảo "Ngành công nghiệp lọc hóa dầu Việt Nam – Cơ hội và thách thức”, Viện dầu khí Việt Nam (VPI) và Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (DUT) đã tổ chức Lễ ký kết biên bản hợp tác toàn diện. Biên bản được ký giữa Viện trưởng VPI, TS. Nguyễn Anh Đức và Hiệu trưởng DUT, PGS.TS. Đoàn Quang Vinh dưới sự chứng kiến của Hội dầu khí VIệt Nam và các doanh nghiệp thuộc tập đoàn dầu khí như BSR, PVFCM, NSRP….


Toàn cảnh Lễ ký kết hợp tác

Đại diện Hội dầu khí và các doanh nghiệp bao gồm: Ông Ngô Thường San, Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam, Ông Hoàng Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam; Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn: Ông Hà Đổng, Thành viên HĐQT, Ông Nguyễn Văn Hội, Ủy viên BTV Hội Dầu khí Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy, Chủ tịch Chi hội Dầu khí Quảng Ngãi, Ông Nghiêm Đức Dương, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Ban QLDA Nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất; Công ty cổ phần phân bón dầu khí Việt Nam: Ông Bùi Minh Tiến, Chủ tịch HĐQT Công ty; Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn: Ông JIRAPOL KOSOLWADHANA, Giám đốc Hành chính - Nhân sự Công ty.


Đại diện VPI và DUT ký hợp tác

Nội dung hợp tác trên hai lĩnh vực chính:

1. Đào tạo và phát triển nguồn lực

- Phối hợp hoàn thiện chương trình đào tạo phù hợp với tình hình phát triển của Ngành Dầu khí Việt Nam và thế giới;

- Phối hợp giảng dạy và hướng dẫn đồ án, luận án tốt nghiệp;

- Phối hợp biên soạn, xuất bản các giáo trình, tài liệu tham khảo, xuất bản các chuyên san, trao đổi các tài liệu nghiên cứu và giảng dạy;

- Phối hợp tổ chức các hoạt động chuyên môn, sinh hoạt học thuật, tổ chức các hội nghị và hội thảo khoa học;

- Phối hợp tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng, bổ sung chuyên môn cho cán bộ khoa học; 

- Chia sẻ việc sử dụng cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học;

- Tạo điều kiện cho việc tham quan, thực tập, tìm hiểu thực tế hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học tại đơn vị;

- Cung cấp thông tin về nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực, danh sách ứng viên để tuyển dụng và xây dựng nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng về số lượng và chất lượng chuyên môn đối với các lĩnh vực hoạt động của Ngành Dầu khí Việt Nam.

2. Nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển KHCN

- Phối hợp xây dựng và thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học dựa trên các đề tài/nhiệm vụ trực tiếp phục vụ cho sự phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam;

- Tăng cường phối hợp mở rộng các mối quan hệ hợp tác với Trường/Viện, doanh nghiệp KHCN, nhà bản quyền uy tín trong nước và trên thế giới. Trao đổi kinh nghiệm hợp tác thu được từ các hội nghị, hội thảo khoa học;

- Chia sẻ thông tin khoa học kỹ thuật liên quan đến những vấn đề hai Bên cùng quan tâm trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc bảo mật.


Trao đổi văn bản ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện VPI và DUT đều mong muốn 2 đơn vị tiếp tục duy trì các hợp tác NCKH trong linh vực thử nghiệm nhiên liệu trên động cơ và tối ưu hóa mô phỏng công nghệ dầu khí; đồng thời phát huy tiềm lực sẵn có giữa 2 đơn vị để tiếp tục triển khai các hợp tác nghiên cứu và đào tạo trong thời gian tới nhằm giải quyết các vấn đề khoa học công nghệ, quá trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực chế biến dầu & khí.

Khoa Hóa