DHBK

Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Bách khoa thông báo tuyển dụng

10/04/2018 10:21

Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Bách khoa thông báo tuyển dụng:

Số lượng và vị trí tuyển dụng

Tiêu chuẩn bổ sung

01 chuyên viên phụ trách công tác quản trị nhân sự, lập kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng.

Ứng viên nam; Tốt nghiệp đại học ngành CN thông tin, Luật hoặc Kinh tế, đạt loại Khá trở lên; Có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí quản lý nhân sự ít nhất 2 năm.

Ưu tiên ứng viên có bằng ThS, có trình độ ngoại ngữ, tin học.

Hồ sơ nộp về Phòng Tổ chức - Hành chính từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 23/04/2018.