DHBK

Phải công khai nội dung cấp phát văn bằng, chứng chỉ trên Trang thông tin điện tử của Trường, Viện, Học viện, Cơ sở đào tạo

07/11/2012 03:15

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện, cao đẳng, các viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ và các trường trung cấp chuyên nghiệp rút kinh nghiệm và chấn chỉnh công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ. 

Bộ cũng yêu cầu các trường thực hiện ngay việc công bố công khai nội dung cấp phát văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

 

Nhiều sai sót trong quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại một số cơ sở giáo dục đại học.

Kết quả là có không ít cơ sở giáo dục đại học chưa xây dựng và quản lý sổ gốc theo quy định, sổ gốc không theo mẫu, không đóng dấu giáp lai, sổ gốc chưa đảm bảo để bảo quản, lưu trữ lâu dài, nội dung ghi trong sổ gốc còn bị tẩy xóa, sửa chữa.

Thậm chí, các cơ sở giáo dục đại học đã kiểm tra đều chưa thực hiện việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cho người học theo quy định. Một số nơi thực hiện không đúng quy định như cấp Giấy xác nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo hoặc thực hiện không đúng thẩm quyền như chứng thực bản sao so với bản chính;...

Một số cơ sở giáo dục đại học còn tự xây dựng mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ không theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; tự in phôi văn bằng, chứng khi khi chưa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và chưa được Bộ ủy quyền tự in phôi văn bằng, chứng chỉ.

Chỉ được phép tự in phôi văn bằng, chứng khi được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt mẫu phôi và khi được ủy quyền

Bởi vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học kiểm tra lại hệ thống sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ, chấn chỉnh việc xây dựng và quản lý sổ gốc cấp văn bằng chứng chỉ theo đúng quy định.

Các cơ sở giáo dục đại học cần xây dựng mẫu bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc đảm bảo nội dung đầy đủ, chính xác như sổ gốc văn bằng, chứng chỉ theo quy định; thực hiện việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc theo trình tự, thủ tục quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý chỉ thực hiện việc tự in phôi văn bằng, chứng khi được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt mẫu phôi và khi được ủy quyền tự in phôi văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục đại học cần thực hiện việc cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học đúng thời hạn để đảm bảo quyền lợi của người học.

Phải công bố công khai nội dung cấp phát văn bằng

Bộ cũng yêu cầu các trường thực hiện ngay việc công bố công khai nội dung cấp phát văn bằng, chứng chỉ trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Mục tiêu công khai, minh bạch hoạt động đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ là giúp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể kiểm tra, giám sát hoạt động cấp phát văn bằng, chứng chỉ, hạn chế tình trạng gian lận và tiêu cực trong việc cấp văn bằng, chứng chỉ. Tuy nhiên, phần lớn cơ sở giáo dục đại học được kiểm tra chưa thực hiện nghiêm túc việc này hoặc đã thực hiện nhưng nội dung công bố chưa đầy đủ, khó tra cứu.