DHBK

Cán bộ, Giảng viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tham gia “Tập huấn bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn ASIIN”

18/01/2022 09:40

Chương trình hội thảo “Tập huấn bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn ASIIN” đã được Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng ASIIN tổ chức theo hình thức trực tuyến qua nền tảng Zoom. Khóa tập huấn diễn ra trong 2 ngày: 13 & 14/01/2022 với sự tham gia của gần 100 cán bộ, giảng viên của Nhà trường.

A group of people sitting in a room with a large screen

Description automatically generated with low confidence
Hội thảo với sự tham gia tập huấn của gần 100 cán bộ, giảng viên DUT

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Hồng Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng chia sẻ: Nhà trường luôn chú trọng đến mục tiêu đảm bảo chất lượng toàn diện về đào tạo và nghiên cứu, phục vụ cộng đồng và xã hội trong chiến lược phát triển bền vững của Trường. Vì vậy, việc tiếp cận các tiêu chuẩn kiểm định, đặc biệt là tiêu chuẩn giáo dục đại học ở châu Âu có ý nghĩa rất lớn.


PGS.TS Nguyễn Hồng Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng phát biểu

Hiện nay, về đánh giá và kiểm định các chương trình đào tạo, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đang chủ yếu dựa trên tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục thuộc Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA). Bên cạnh đó, Trường cũng thực hiện kiểm định bởi CTI (Pháp) cho 1 số chương trình đào tạo chất lượng cao PFIEV. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, để đáp ứng sự phát triển của giáo dục và khoa học công nghệ, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đang tiếp cận thêm các hệ thống kiểm định chất lượng chương trình đào tạo khác, điển hình là một số hệ thống kiểm định của châu Âu.

Cộng hòa Liên bang Đức là một trong những nước phát triển có hệ thống giáo dục chất lượng cao, đặc biệt là các chương trình đào tạo trong lĩnh vực Kỹ thuật, Thông tin và Khoa học tự nhiên. Do đó, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã lựa chọn ASIIN là một trong những tổ chức đầu tiên cho quá trình tiếp cận này - PGS.TS Nguyễn Hồng Hải cho biết thêm.


Bà Tanja Kreetz - Chuyên gia từ tổ chức ASIIN trình bày các nội dung về tiêu chuẩn ASIIN

Trong buổi tập huấn, Bà Tanja Kreetz, chuyên gia từ tổ chức ASIIN đã báo cáo, chia sẻ khái quát về tiêu chuẩn ASIIN, các nội dung và yêu cầu về đảm bảo chất lượng, bao gồm: thủ tục kiểm định và nguyên tắc đánh giá, các yêu cầu về chuẩn đầu ra; các tiêu chuẩn kiểm định và các điểm cần lưu ý, hướng dẫn thủ tục kiểm định đánh giá cấp chương trình, các tiêu chí cụ thể, định nghĩa và đánh giá chuẩn đầu ra; báo cáo kiểm định; các hoạt động cải tiến.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Các cán bộ, giảng viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng và chuyên gia đã thảo luận sôi nổi về các tiêu chí, tiêu chuẩn ASIIN, làm rõ hơn các nội dung yêu cầu để áp dụng khi xây dựng báo cáo tự đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo.


Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều thông tin hữu ích dành cho cán bộ, giảng viên DUT về tiêu chuẩn ASIIN

Chương trình tập huấn đã diễn ra hiệu quả và thành công tốt đẹp. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid ảnh hưởng lớn đến toàn thế giới, buổi tập huấn là sự nỗ lực của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng và tổ chức ASIIN. Thay mặt Nhà trường, PGS.TS Nguyễn Hồng Hải gửi lời cảm ơn đến tổ chức ASIIN đã hỗ trợ giải đáp thông tin cho cán bộ, giảng viên Nhà trường. Thầy mong muốn sự hợp tác này tiếp tục phát triển và đạt hiệu quả trong việc đảm bảo chất lượng và hội nhập quốc tế của Trường. Phía ASIIN sẵn sàng và mong muốn tiếp tục phát triển hợp tác lâu dài với Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN và các trường Đại học ở Việt Nam trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN