DHBK

Danh sách dự kiến nhận HB KKHT kỳ 1/2022-2023

20/04/2023 08:09

Phòng CTSV gửi đến danh sách dự kiến nhận HB KKHT. Sinh viên kiểm tra và phản hồi trực tiếp tại A109 vào lúc 07h30 đến 09h00 ngày 21/4/2023. Sau thời gian trên, Nhà trường ban hành quyết định và chi học bổng cho sinh viên.