DHBK

Khảo sát đợt 1 năm học 2022-2023 lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp về khóa học

04/01/2023 09:22

Căn cứ kế hoạch số 3483/KH-ĐHBK ngày 07/9/2022 về Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục năm học 2022-2023, Nhà trường triển khai khảo sát đợt 1 năm học 2022-2023 lấy ý kiến sinh viên về khóa học như sau:

  1. Đối tượng sinh viên tham gia khảo sát: Sinh viên đã bảo vệ đồ án tốt nghiệp (hoặc Capstone Project) đợt cuối tháng 12 năm 2022 và tháng 01 năm 2023;
  2. Hình thức khảo sát: Trực tuyến, tại website Hệ thống khảo sát người học (http://fb.dut.udn.vn);
  3. Thời gian đợt khảo sát: Từ ngày 29/12/2022 đến 24h ngày 30/01/2023;
  4. Tính chất đợt khảo sát: Bắt buộc đối với tất cả sinh viên xét tốt nghiệp.