DHBK

Chúc mừng nhóm tác giả: TS. Lê Hoài Nam, PGS.TS. Lê Thị Xuân Thùy đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích

11/08/2021 11:26

Chúc mừng nhóm tác giả TS. Lê Hoài Nam – Giảng viên Khoa Cơ khí và PGS.TS. Lê Thị Xuân Thùy – Giảng viên Khoa Môi trường vừa được cục Sở hữu trí tuệ cấp  bằng độc quyền giải pháp hữu ích sô 2405: “Thiết bị nuôi trùn quế đa tầng để xử lý chất thải nông nghiệp” – theo Quyết định số 1134w/QĐ-SHTT, ngày 12/8/2020