DHBK

Đại học Đà Nẵng tạm hoãn tổ chức tuyển sinh sau đại học vào ngày 08 và 09/5

04/05/2021 16:08

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đại học Đà Nẵng thông báo tạm hoãn tổ chức tuyển sinh sau đại học Khóa 43 vào ngày 08 và 09/5. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo đến từng thí sinh đã đăng ký dự thi.

Đại học Đà Nẵng sẽ thông báo ngày thi chính thức sau.

Theo http://ts.udn.vn