DHBK

Thông báo tuyển dụng: Synopsys Vietnam - Fresher & Intern Recruitment

16/03/2021 14:59

[ Synopsys Vietnam – Fresher Engineer Recruitment]

Nhiều vị trí hấp dẫn dành cho Fresher được mở ra tại Synopsys!

Cơ hội được làm việc tại công ty thuộc top 100 thương hiệu tuyển dụng tốt nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí Forbes

For Fresher

R&D Engineer, I:  http://bit.ly/rd-dn

Junior PHY Analog Circuit Engineer: https://bit.ly/hbm-phy-circuit

ASIC Digital Verification Engineer:  http://bit.ly/verification-dn

ASIC Digital Middle-End Engineer, I:  http://bit.ly/middle-end-engr-i

Junior Quality Engineer:  http://bit.ly/QA-eng-dn

For Intern

Intern Memory RD/ Layout: http://bit.ly/memory-intern

Intern Analog Mixed Signal Circuit/ Layout: http://bit.ly/analog-cb

Requirements:

  • Minimum GPA 7.0
  • Major in Electronics/ Telecommunications/ Automation/ Mechatronics or relevant majors.
  • Good command of English

Ứng viên gửi CV về địa chỉ email vn-staffing@synopsys.com

Contact: Ms. Tam – 0941672895 ( Zalo)