DHBK

Đăng kí thi Khảo sát năng lực tiếng Anh (tiếng Anh chuẩn đầu ra) đợt thi ngày 07.02.2021

15/01/2021 08:23

- Sinh viên đã đăng kí Khảo sát năng lực tiếng Anh (tiếng anh chuẩn đầu ra) đợt thi ngày 07.02.2021 trên hệ thống tác nghiệp đến nộp kinh phí tại Phòng Kế hoạch tài chính Trường Đại học Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng Từ ngày 21/01/2021 đến ngày 27/01/2021. (Các ngày làm việc trong tuần).

Lưu ý: Phòng Kế hoạch Tài chính sẽ in thẻ dự thi. Do vậy các Sinh viên chưa có ảnh trên hệ thống phải nộp 1 ảnh 4 x 6  tại bàn số 6 - Khu hành chính 1 cửa (mang theo giấy tờ tùy thân để kiểm tra)  sau đó Phòng Đào tạo sẽ cập nhật Ảnh vào hệ thống của Trường.