DHBK

Khảo sát về công tác tuyển sinh và tổ chức Đào tạo trình độ sau đại học

12/01/2021 14:16

Khoa CNTT thông báo các SV năm cuối tham gia khảo sát ý kiến về công tác tuyển sinh và tổ chức Đào tạo sau đại học của Đại học Đà Nẵng.

Link khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9tGPhtsG1upInEiXDcP3v-6-zMok11LdYkzEoBfpzVvDqYg/viewform?usp=pp_url