DHBK

Lịch thi cuối kỳ 1 năm học 2020-2021, khóa 2020

02/01/2021 05:58

Sinh viên xem lịch thi Tại đây

- Lịch thi cuối kỳ môn Triết học ngày  10/01/2021 Tại đây

Lịch thi: - Môn Kỹ thuật lập trình (phần lý thuyết) sinh viên xem lịch thi cụ thể Tại đây

- Kỹ thuật lập trình (phần thực hành) sinh viên xem lịch thi cụ thể Tại đây,

- Lịch thi môn nhập môn ngành sinh viên xem Tại đây.