DHBK

Ngày hội việc làm trực tuyến do Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản tổ chức

28/12/2020 09:10

Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN là một trong ba trường đại học đồng tổ chức chương trình Ngày hội việc làm trực tuyến của Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch Nhật Bản.

Thời gian tổ chức: Chủ Nhật ngày 17/01/2021.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, Ngày hội việc làm trực tuyến là cơ hội cho sinh viên tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng tìm kiếm việc làm, sẵn sàng trong xu thế hội nhập với sự di chuyển tự do của thị trường lao động trong khu vực và thế giới nói chung, giúp sinh viên tiếp cận với các doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội việc làm tại Nhật Bản nói riêng.

Các doanh nghiệp tham gia Ngày hội:
1. Futabashizai Co., Ltd.: http://www.futaba-311p.com/english/index.html
2. Mukai Corporation: https://mux-hp.jp/
3. Kobayashi Construction Co., Ltd.: http://cova01.com/
4. Hokushin Construction Co., Ltd.: http://www.hokushin-cc.co.jp/
5. Murakamigumi Inc.: http://www.murakamigumi.co.jp/
6. Nihon Base Co., Ltd.: https://nihon-base.co.jp/en
7. Ono Kogyosho Co., Ltd.: https://onokogyosyo.takumino.co.jp/
8. Matsuzawa Kawaraten Inc.: http://www.yane119.net/
9. Seamec Vietnam Co., Ltd.: http://www.seamec.co.jp/
10. Aizu Dengyo Co., Ltd.: https://www.aizu-eng.co.jp/
11. Kofu Bldg. Service: http://kofu-bldg.co.jp/

Để tham gia chương trình, BẮT BUỘC sinh viên phải đăng ký trước. Đăng ký tại địa chỉ: https://forms.gle/FhSPSRf8m92hr5aY7

Thông tin chi tiết về chương trình: