DHBK

Tạm dừng hoạt động trang tainguyenso.dut.udn.vn do dịch bệnh Covid-19

28/07/2020 06:01

Do tình hình dịch Covid-19 nên trang tainguyenso.dut.udn.vn tạm thời dừng hoạt động 15 ngày kể từ 00h ngày 28 tháng 7 năm 2020. Mọi thắc mắc xin gửi về email tthl-tt@dut.udn.vn.

Trung tâm Học liệu và Truyền thông