DHBK

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng, hệ chính quy năm 2020

12/06/2020 14:49

Đại học Đà Nẵng thông báo hướng dẫn đăng ký xét tuyển vào Đại học Đà Nẵng, hệ chính quy năm 2020 như sau:

1. Đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ)

- Hướng dẫn đăng ký 

- Video hướng dẫn đăng ký theo mẫu đơn 

- Video hướng dẫn đăng ký online 

2. Đăng ký xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức

- Hướng dẫn đăng ký 

- Video hướng dẫn đăng ký theo mẫu đơn 

- Video hướng dẫn đăng ký online