DHBK

Về việc hoãn đăng kí thi tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày thi 22/03/2020

29/02/2020 13:42

Theo kế hoạch nhà Trường sẽ đăng kí thi thi tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày thi 22/03/2020; Nhưng do thời gian này các em vẫn còn nghĩ học để phòng chống dịch Covid_19. Do vậy Nhà Trường sẽ có thông báo sau.

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD.