DHBK

Tuyển dụng viên chức năm 2016 (đợt 2)

04/11/2016 01:32

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng có nhiệm vụ đào tạo Kỹ sư, Thạc sĩ, Tiến sĩ các chuyên ngành Kỹ thuật và Công nghệ; đào tạo cử nhân các ngành Sư phạm Kỹ thuật; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, năm học 2016-2017 Trường Đại học Bách khoa có nhu cầu tuyển dụng giảng viên và chuyên viên cho các đơn vị, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn tuyển dụng đối với giảng viên:

            - Ưu tiên những người có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư; học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ.

            - Tốt nghiệp đại học chính quy loại Giỏi trở lên và có trình độ ngoại ngữ đạt 500 điểm TOEFL hoặc 6.0 điểm IELTS trở lên (hoặc tương đương).

            - Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, sức khỏe tốt.

            - Không dị tật, nói ngọng, nói lắp.

            - Có nguyện vọng công tác tại trường lâu dài.

2. Tiêu chuẩn chung đối với văn thư, chuyên viên, hướng dẫn thí nghiệm:

            - Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại Khá trở lên, đáp ứng yêu cầu của đơn vị tuyển dụng.

            - Đạt trình độ tiếng Anh TOEIC 450 (tương đương) trở lên.

            - Có chứng chỉ Tin học văn phòng B trở lên.

            - Có lý lịch rỏ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, sức khỏe tốt.

            - Có nguyện vọng công tác tại trường lâu dài.

3. Quy trình gửi hồ sơ dự tuyển:

Xem chi tiết tại địa chỉ trang web: http://tchc.dut.udn.vn/modules.php?name=infor&id=tdvc

4. Thời gian và thủ tục nộp hồ sơ dự tuyển:

            - Từ ngày 03/11/2016 đến 22/11/2016: nhận và xử lý hồ sơ qua mail.

            - Từ ngày 23/11/2016 đến 28/11/2016: Nhận hồ sơ chính thức.

            - Ngày 30/11/2016: Tổ chức tuyển dụng

Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Bách khoa

54 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Xem nội dung chi tiết