DHBK

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Phan Phương Lan

03/12/2019 10:33

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Phan Phương Lan như sau:

Họ và tên NCS: Phan Phương Lan

Tên luận án: Hệ tư vấn dựa trên mức độ quan trọng hàm ý thống kê

Ngành: Khoa học máy tính

Mã ngành: 9480101

Ngày bảo vệ: 11/01/2020

Địa điểm bảo vệ: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng - Số 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.

Phòng Đào tạo