DHBK

Danh sách sinh viên được xét cấp học bổng Lawrence S.Ting năm học 2019-2020

13/09/2019 14:49

Quỹ học Bổng Lawrence S.Ting xác nhận lại danh sách các bạn được chọn nhận học bổng trong năm học 2019-2020. 
Lưu ý: Sinh viên nhận được học bổng phải gửi bảng điểm của học học kỳ I để tiếp tục nhận tiếp trong học kỳ II