DHBK

Danh sách thí sinh trúng tuyển hình thức xét tuyển thẳng năm 2019

24/07/2019 17:52

Lưu ý: Thí sinh phải đến nhập học từ 07h30 đến 16h30 ngày 28/7/2019 theo hướng dẫn tại đây. Sau thời gian trên Nhà trường sẽ không tiếp nhận.

TT

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

SBD

Số CMND

Ngành trúng tuyển

Mã ngành

1

Nguyễn Thị Kim Cúc

01/10/2001

31008724

044301003238

Công nghệ sinh học

7420201

2

Lê Mỹ Lan

25/10/2001

34001357

206378357

Công nghệ sinh học

7420201

3

Nguyễn Tú Quân

03/07/2001

29025010

184357741

Công nghệ sinh học

7420201

4

Phan Đình Nghĩa

09/04/2001

29024864

184357664

Công nghệ sinh học

7420201

5

Ngô Thụy Khanh

26/02/2001

04006031

201862390

Công nghệ chế tạo máy

7510202

6

Phạm Anh Thư

11/08/2001

04007162

201795508

Kỹ thuật hóa học (2 chuyên ngành: Silicate, Polymer)

7520301

7

Hoàng Kim Uyên

02/07/2001

04009839

201801204

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông

7905206

8

Vũ Nhật Huy

05/02/2001

04008854

201781207

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông

7905206

9

Hồ Xuân Đạt

30/01/2001

33002964

191916695

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông

7905206

10

Đặng Hữu Thành

29/06/2001

04002126

201799081

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng

7905216

11

Hoàng Tuấn Anh

07/08/2001

04008028

201806758

Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng

7905216

12

Lê Khắc Anh Đài

08/01/2001

34006563

206367199

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật)

7480201CLC

13

Huỳnh Viết Triều

24/10/2001

04002465

201860513

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật)

7480201CLC

14

Trương Đình Huy

14/10/2001

04008852

201827787

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật)

7480201CLC

15

Phạm Minh Tiến

05/10/2001

04009763

201841177

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật)

7480201CLC

16

Lâm Thái Bình Nguyên

18/09/2001

31008928

044301004230

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật)

7480201CLC

17

Lưu Văn Hữu Phước

29/08/2001

04002004

201830183

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật)

7480201CLC

18

Nguyễn Phạm Nhật Hào

04/08/2001

35003849

212893161

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật)

7480201CLC

19

Phạm Thanh Hội

03/11/2001

34000092

201833527

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật)

7480201CLC

20

Phùng Đình Dương

19/06/2001

04008466

201801265

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật)

7480201CLC

21

Nguyễn Hữu Hoàng Công

25/09/2001

04008161

201835193

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật)

7480201CLC

22

Nguyễn Nho Quốc Bảo

20/07/2001

04008096

201791409

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật)

7480201CLC

23

Phan Quang Linh

28/12/2001

30010173

184401145

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật)

7480201CLC

24

Trần Nguyễn Đàm Nhiên

25/09/2001

04006892

201855425

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật)

7480201CLC

25

Trương Công Thành Đạt

08/03/2001

34003748

206308619

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật)

7480201CLC

26

Trịnh Nguyễn Mai Phương

13/12/2001

34009257

206320715

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật)

7480201CLC

27

Nguyễn Bảo Ngọc

11/11/2001

35004035

212893106

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật)

7480201CLC

28

Ngô Đức Quân

27/01/2001

29025004

187817756

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật)

7480201CLC

29

Nguyễn Minh Quang

18/10/2001

33003370

191920190

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật)

7480201CLC

30

Trần Thị Mỹ Ngân

16/01//2001

34009225

206351159

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật)

7480201CLC

31

Nguyễn Quang Đại

17/07/2001

34003745

206308793

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - ngoại ngữ Nhật)

7480201CLC

32

Lê Đình Hiếu

15/03/2001

29025669

184357746

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp) 

7480201DT

33

Chế Công Thuận

15/02/2001

33003491

191916010

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp) 

7480201DT

34

Đồng Minh Phú

04/03/2001

35001655

212865433

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

35

Lê Hoàng Ngọc Hân

08/06/2001

04002951

201810564

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

36

Nguyễn Văn Tiến

28/12/2001

04003851

201854513

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

37

Nguyễn Công Nguyên

30/03/2001

34012331

206227096

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

38

Nguyễn Huy Tưởng

01/01/2001

34014108

206245847

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

39

Trương Quang Định

16/06/2001

33003748

191915786

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

40

Trương Minh Đức

06/03/2001

04000152

201801037

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

41

Ngô Văn Đông

19/10/2001

34001632

206394690

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

42

Nguyễn Mạnh Hưng

15/02/2001

04005534

201818357

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

43

Hoàng Quang Hùng

31/08/2001

33003810

191916650

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

44

Đặng Thanh Bình

24/01/2001

30016550

184352370

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

45

Nguyễn Vũ Văn Đức

20/06/2001

04008486

201833104

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

46

Nguyễn Thành Thân

22/07/2001

04010132

201833767

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

47

Nguyễn Lê Nhật Minh

28/05/2001

04010002

201833768

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

48

Trần Lê Thị Trà My

10/03/2001

34009957

206451106

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

49

Nguyễn Tuấn Tú

14/09/2001

04009823

212848840

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

50

Nguyễn Thị Bích Phượng

26/01/2001

04009622

201848223

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

51

Đinh Công Trung Kiên

15/11/2001

04008891

201835989

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

52

Nguyễn Thái Lộc

09/04/2001

04008993

201867273

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

53

Nguyễn Thuỳ Linh

01/10/2001

34005683

206274359

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

54

Lê Quốc Thịnh

01/02/2001

04000968

201847515

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

55

Ông Nguyễn Uyên Nhi

25/09/2001

04006865

201813949

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

56

Phạm Sỹ Hoàng

08/12/2001

04008595

201807097

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

57

Phan Đình Khôi

23/12/2001

04008887

201819940

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

58

Hồ Hoàng Thiện

12/04/2001

34005787

206271303

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

59

Trần Thị Thảo

02/03/2001

33010335

192072308

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

60

Trần Thị Hiền

12/07/2001

33010154

192139586

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

61

Nguyễn Văn Quốc Hùng

09/03/2001

33003813

191916016

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

62

Ngô Thị Quế Trâm

03/08/2001

04003901

201832014

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

63

Quế Xuân Tùng

09/04/2001

29013926

187856297

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

64

Trần Lê Huy

20/02/2001

04008848

201777672

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

65

Lê Viết Cường

11/08/2001

04008176

201788774

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

66

Huỳnh Thị Khánh Linh

21/05/2001

04006031

206393604

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

67

Đỗ Thành Long

16/12/2001

33008929

192076452

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

68

Đinh Gia Bảo

28/07/2001

34009380

206394881

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

69

Đinh Minh Toàn

06/05/2001

04009768

201791542

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

70

Nguyễn Khánh Linh

27/05/2001

04008945

201817648

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

71

Hồ Hy Khang

29/03/2001

04008873

201813037

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

72

Tôn Nữ Khánh Quỳnh

18/08/2001

04009682

201838239

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

73

Phạm Đình Tuyên

12/11/2001

34009339

206334854

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

74

Nguyễn Anh Hiếu

01/02/2001

04008547

201777607

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

75

Phạm Minh Thông

02/01/2001

04009464

201817752

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

76

Trần Đức Thông

04/02/2001

29025160

184357734

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

77

Nguyễn Hữu Trọng

17/02/2001

04009808

201827872

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

78

Huỳnh Tấn Luân

24/10/2001

04009004

201843082

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

79

Trần Tấn Đạt

22/01/2001

33002968

191972514

Công nghệ thông tin (Đặc thù-Hợp tác Doanh nghiệp)

7480201DT

80

Nguyễn Cửu Mai Duy

11/06/2001

04000106

201801982

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (Chất lượng cao)

7510701CLC

81

Đặng Vũ Nhật Thành

22/05/2001

33003436

191920168

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (Chất lượng cao)

7510701CLC

82

Trần Anh Khoa

21/11/2001

04009216

201790275

Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao)

7520103CLC

83

Nguyễn Đăng Khoa

20/10/2001

04005928

201779883

Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao)

7520114CLC

84

Nguyễn Lê Hoài An

02/01/2001

04008014

201867528

Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao)

7520114CLC

85

Lê Quốc Anh

07/04/2001

04008031

201855364

Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao)

7520114CLC

86

Lê Phước Hưng

25/07/2001

04008861

201806854

Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao)

7520114CLC

87

Phạm Vũ Hồng Thịnh

24/03/2001

34009287

206335030

Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao)

7520114CLC

88

Hồ Nguyễn Gia Bảo

27/08/2001

29025395

184357674

Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao)

7520207CLC

89

Nguyễn Ngọc Gia Huy

03/09/2001

34009182

206210496

Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (Chất lượng cao)

7520216CLC

90

Nguyễn Trung Hậu

10/10/2001

35001503

212867031

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao)

7520216CLC

91

Nguyễn Văn Tú

20/02/2001

04010198

201832705

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao)

7520216CLC

92

Nguyễn Đăng Minh Đức

16/11/2001

33006268

192129399

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao)

7520216CLC

93

Trần Tuấn Anh

26/09/2001

29025375

184357695

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao)

7520216CLC

94

Nguyễn Thái Bảo

10/01/2001

33002907

192028891

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao)

7520216CLC

95

Đoàn Quang Thiện

24/12/2001

29025150

184357705

Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Tin học xây dựng)

7580201A

96

Phan Vũ Tuấn Minh

10/05/2001

04006385

201814094

Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao)

7580301CLC

97

Đàm Nguyễn Quốc Khánh

05/06/2001

04008876

201801070

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp

PFIEV

98

Nguyễn Lê Minh Hảo

01/01/2001

04008510

201823272

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp

PFIEV

99

Nguyễn Quốc Bảo

27/12/2000

04004662

01200022489

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp

PFIEV

100

Ngô Hồng Hoàng

06/01/2001

04008583

201780723

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp

PFIEV

101

Đàm Anh Huy

25/01/2001

04008837

201843078

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp

PFIEV

102

Nguyễn Thanh Liêm

17/06/2001

04008927

201841248

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp

PFIEV

103

Trần Quang Khải

15/03/2001

04008872

201838806

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp

PFIEV

104

Nguyễn Tuấn Thiện

31/01/2001

04009753

201819647

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp

PFIEV

105

Phạm Trần Thanh Lâm

17/04/2001

04008920

201791634

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp

PFIEV