DHBK

Chương trình học bổng tiến sĩ tại Áo

22/10/2014 04:11

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo với toàn thể cán bộ, giảng viên ĐHĐN về chương trình học bổng tiến sĩ tại Áo của Bộ Khoa học và Nghiên cứu Áo chuyên ngành Khoa học Kỹ thuật dành cho ứng viên Việt Nam năm 2015, nội dung cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng và điều kiện tham gia:

-          Ứng viên là cán bộ, giảng viên thuộc các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Kinh tế, Y dược có nguyện vọng theo học Tiến sĩ tại Áo;

-          Ứng viên phải nhận được thư chấp nhận với vai trò là giảng viên hướng dẫn từ các giáo sư thuộc các trường Đại học Áo.

2. Hồ sơ bao gồm:

-          Lý lịch bản thân, bản đề xuất nghiên cứu và thư chấp nhận  của giáo sư từ trường Đại học Áo.

3. Kinh phí: ứng viên trúng tuyển sẽ được đài thọ chi phí bao gồm:

-          Đối với chương trình tiến sỹ tại Áo:

-          Trợ cấp ăn ở, bảo hiểm hằng tháng (tối đa 3 năm): 1.100 Euro/ tháng;

-          Nếu ứng viên đưa người thân đi cùng sẽ phải tự chi trả    5000 Euro để nhận giấy phép cư trú cho người thân đó;

-          Đối với chương trình Sandwich: Trợ cấp ăn ở, bảo hiểm hằng tháng (tối đa 12 tháng): 1.300 Euro/ tháng

-          Đối với chương trình sau Tiến sĩ: Trợ cấp ăn ở, bảo hiểm hằng tháng (3-9 tháng): 1.300 Euro/ tháng

4. Thời hạn nộp hồ sơ: 31/10/2014

5. Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ đến 2 địa chỉ sau:

-          Điều Phối viên Hiệp hội ASEA-UNINET tại Việt Nam:

PGS.TS. Mai Thanh Tùng

Phó Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đường Đại Cồ Việt, Hà Nội, Việt Nam

Số ĐT: +84 4 38693796

Fax:     +84 4 38696720

Email:  tung.maithanh@husst.edu.vn

-          Gửi hồ sơ đến địa chỉ email  office@asea-uninet.org với tiêu đề: Scholarship Vietnam 2015: “Tên của ứng viên” và bản sao (Cc) đến địa chỉ  hlngoc@ac.udn.vn để bà Hồ Lộng Ngọc, điều phối viên ASEA-UNINET tại ĐHĐN tổng hợp viết thư hỗ trợ.