DHBK

Nhận thẻ bảo hiểm y tế và thẻ bảo hiểm thân thể

02/10/2014 08:11

Hiện nay đã có thẻ bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể của các sinh viên đã nộp tiền mua bảo hiểm. Vậy Tổ Y tế trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Năng thông báo đến các lớp cử người đại diện đến nhận. Khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy CMND.

 

Địa điểm: Tổ Y tế, khu B.

Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ.

Chú ý: Sinh viên khi nhận thẻ bảo hiểm nhớ kiểm tra lại các thông tin (họ tên, năm sinh, giới tính...) nếu phát hiện có sai sót phản ảnh ngay cho Cán bộ Y tế và trả lại thẻ để gửi cơ quan Bảo hiểm làm lại thẻ.