DHBK

Kêu gọi đề xuất đề tài/dự án KHCN theo Nghị định thư giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ KT&NL CHLB Đức (Chương trình ZIM)

20/05/2019 08:31

Phòng KHCN và HTQT kính gửi đến các anh chị thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ về "Thông báo Kêu gọi đề xuất đề tài/dự án khoa học và công nghệ theo Nghị định thư giữa Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam và Bộ Kinh tế & Năng lượng CHLB Đức (Chương trình ZIM)".

Chương trình này hướng đến các dự án hợp tác Nghiên cứu và Phát triển (khá phù hợp với khả năng của trường ĐHBK), tập trung vào việc phát triển các sản phẩm và ứng dụng đổi mới trong mọi lĩnh vực công nghệ và ứng dụng, đặc biệt ưu tiên trong các lĩnh vực:

- Công nghệ sinh học,

- Công nghệ hóa học,

- Công nghệ thông tin,

- Năng lượng tái tạo,

- Tự động hóa,

- Khoa học vật liệu.

Các đề xuất dự án cần phát triển các sản phẩm để sẵn sàng thương mại hóa, các phương pháp hoặc dịch vụ dựa trên công nghệ có tiềm năng thị trường cao. Các anh chị có thể tham khảo nội dung chi tiết của thông này ở đường đẫn sau: 

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/15672/thong-bao-keu-goi-de-xuat-de-tai-du-an-khoa-hoc-va-cong-nghe-theo-nghi-dinh-thu-giua-bo-khoa-hoc--cong-nghe-viet-nam-va-bo-kinh-te.aspx

Kính thông báo đến cán bộ, giảng viên được biết để có thể đăng ký tham gia.

Phòng KHCN&HTQT