DHBK

Nộp bài báo và Poster Sinh viên nghiên cứu khoa học 2019

17/05/2019 14:40

Thông báo về việc chỉnh sửa bài báo theo đúng định dạng và gửi về cho BTC

1. Định dạng bài báo của các nhóm theo đúng mẫu của BTC, (mẫu bài báo tải tại đây hoặc đây )

2. Thời hạn gởi bài báo chính thức và Poster đến hết 23:59:59 ngày 19/05/2019.

Gửi bài báo chính thức qua địa chỉ: http://wred.dut.udn.vn/guibaisvnckh2019/

Gửi Poster qua địa chỉ: http://wred.dut.udn.vn/guipostersvnckh2019/