DHBK

Học bổng Acecook năm 2019

03/05/2019 15:04

Học bổng Acecook năm 2019

Số lượng: 12 suất (trong đó có: 3 suất cố định, và 9 suất không cố định) cho các bạn sinh viên của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

1. Đối tượng

- Sinh viên từ năm 1 - năm 3 tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

- Có thành tích học tập từ loại Khá trở lên (điểm Trung bình tích lũy tối thiểu là 6,5 trở lên) và thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội hoặc đạt “sinh viên 5 tốt” (không bắt buộc)

- Sinh viên từ tất cả các chuyên ngành của trường.

2. Giá trị học bổng

- Số lượng học bổng: 12 suất (trong đó có: 3 suất cố định, và 9 suất không cố định)

- Mỗi suất trị giá $500 USD

3. Quy trình đăng ký và dự tuyển

* Vòng 1: Đăng ký

1. SV nhận mẫu Đơn xin Học bổng tại phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng hoặc download mẫu đơn online (đường link sẽ được công ty cung cấp sau).

2. SV điền đơn đăng ký và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo hướng dẫn trong đơn.

3. SV đến tham dự và nộp Đơn xin Học bổng tại buổi Hội thảo do Acecook Việt Nam tổ chức vào thời gian trong khoảng 15/05/2019 – 15/06/2019 (Thời gian cụ thể sẽ được quyết định và thông báo sau khi trao đổi cụ thể với trường). Các giấy tờ khác được đăng tải theo đường link (được cung cấp sau) 

* Vòng 2: Duyệt hồ sơ bởi công ty Acecook Việt Nam

(*) Lưu ý: SV cần đến dự Hội thảo tại trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng để nộp hồ sơ trực tiếp cho Đại diện công ty Acecook Việt Nam. SV không nộp lại hồ sơ tại phòng Công tác sinh viên trước hoặc sau ngày Hội thảo.