DHBK

Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày ngày 31.03.2019 và đăng ký bổ sung

19/04/2019 15:19

Kết quả thi  Tiếng Anh đầu ra ngày 31-03-2019 xem tại đây

Sinh viên đăng ký bổ sung (đợt thi Tiếng anh đầu ra ngày thi 12-5-2019)

- Thời gian đăng ký: Thứ hai, ngày 22/4/2019; 

- Địa điểm: Phòng Kế hoạch Tài chính.