DHBK

Đăng ký tuyển chọn nam sinh viên đi đào tạo sĩ quan dự bị 2019

19/04/2019 11:32

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN NAM SINH VIÊN ĐI ĐÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ NĂM 2019
Đối tượng:
Nam sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp năm 2019, đủ điều kiện về chính trị, sức khỏe, trình độ (cụ thể xem thông báo).
Chỉ tiêu tổng cộng 35, phân theo các ngành cụ thể (có trong thông báo đính kèm)
Link đăng ký như sau:
https://bit.ly/2UcKi4C
Quyền lợi khi tham gia học Sĩ quan dự bị:
 Trong thời gian đào tạo SQDB
- Được hưởng chế độ ăn hàng ngày như đối với học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội kể từ ngày có mặt tại cơ sở đào tạo cho đến khi kết thúc khoá đào tạo, làm xong các thủ tục;
- Được mượn, cấp quân trang và một số đồ dùng sinh hoạt theo quy định của Bộ Quốc phòng;
- Hàng tháng được hưởng phụ cấp bằng mức phụ cấp quân hàm trong hai năm đầu của cấp thượng sĩ với hệ số 0,7 (phụ cấp = 0,7 x lương tối thiểu);
- Được tham gia thi tuyển công chức khi có giấy báo dự thi và bảo lưu kết quả, được ưu tiên cộng thêm 01 điểm vào kết quả thi;
- Được nghỉ 7 ngày phép để thực hiện tuyển dụng lao động, tìm việc làm;
- Được thanh toán tiền đi đường từ nơi thường trú hoặc nơi công tác đến cơ sở đào tạo sĩ quan dự bị và từ cơ sở đào tạo sĩ quan dự bị về nơi thường trú hoặc nơi công tác.
 Sau khi tốt nghiệp SQDB
- Sinh viên tốt nghiệp đào tạo SQDB được phong quân hàm SQDB, được cấp thẻ SQDB và đăng ký vào ngạch dự bị động viên và được hưởng thêm 01 tháng lương theo cấp bậc quân hàm sĩ quan (cấp Thiếu úy(4,2 x lương tối thiểu), không trừ tiền ăn, phụ cấp quân hàm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tháng đó);
- Được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình khi chưa có lệnh động viên;
- Hàng tháng được nhận phụ cấp sĩ quan dự bị;
- Sinh viên có nguyện vọng tình nguyện vào phục vụ quân đội thì viết đơn tình nguyện gửi Bộ Quốc phòng, nếu đủ điều kiện và Bộ Quốc phòng có nhu cầu sẽ được điều động vào phục vụ trong quân đội 2 năm, hết thời hạn 2 năm nếu sinh viên tiếp tục có nguyện vọng ở lại phục vụ trong quân đội, xét đủ điều kiện tiêu chuẩn và nếu quân đội có nhu cầu thì được quyết định chuyển sang sĩ quan thường trực hoặc quân nhân chuyên nghiệp theo diện bố trí cán bộ để phục vụ quân đội lâu dài.