DHBK

Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên cuối khóa đợt 3

03/04/2019 08:32

Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên cuối khóa" đợt 3 năm học 2018-2019
Phòng Công tác sinh viên thông báo lịch sinh hoạt công dân đợt 3 như sau: 
Thời gian: Từ 7h30 đến 16h30 ngày 04/4/2019 (Thứ Năm)
Địa điểm: Hội trường F, Trường Đại học Bách khoa
Đối tượng: Sinh viên các lớp 14D1, 14D2, 14D3, 14H2A, 14H2B, 14MT, 14QLMT.
Nội dung: 
1.Phổ biến quy định về việc hoàn thành thủ tục xét và công nhận tốt nghiệp;
2. Kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc.
*Lưu ý: Đây là nhiệm vụ bắt buộc đối với sinh viên hệ đại học chính quy. Ban cán sự các lớp chú ý nhắc sinh viên lớp tham gia đầy đủ. Sẽ có danh sách điểm danh cho từng lớp. 
Thông báo trong file đính kèm.
Link: http://bit.ly/2JKTVaO