DHBK

Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH Ô tô Trường Hải

01/03/2019 10:33

1. Công ty TNHH Ô tô Trường Hải chi nhánh Huế thông báo tuyển dụng:

Số lượng: 02 kỹ sư Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí động lực)

Tiêu chuẩn: Đã hoặc sắp tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí động lực)

Ưu tiên: Quê quán Thừa Thiên Huế

Lương khởi điểm: 7->8 triệu 

2. Công ty TNHH Ô tô Trường Hải chi nhánh Quảng Bình thông báo tuyển dụng:

Số lượng: 02 kỹ sư Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí động lực)

Tiêu chuẩn: Đã hoặc sắp tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí động lực)

Ưu tiên: Quê quán Quảng Bình

Lương khởi điểm: 7->8 triệu 

3. Mitsubishi Đà Nẵng thông báo tuyển dụng:

Số lượng: 01 kỹ sư Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí động lực)

Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí động lực)

Vị trí công việc: Phụ trách đào tạo

Lương khởi điểm: 8 triệu

Ứng viên liên hệ với Ban chủ nhiệm Khoa Cơ khí Giao thông để biết thêm các thông tin cần thiết:

     ĐT: 0917981701

    Email: nguyenquangtrung@dut.udn.vn