DHBK

Học bổng Trả Lại Tuổi Thơ

25/02/2019 14:22

1/ Số lượng:10 Sinh viên

2/ Tiêu chí lựa chọn:

- Thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn (có xác nhận của địa phương, kèm hình ảnh nhà mà gia đình đang ở);

- Kết quả học tập khá với điểm trung bình tích lũy từ 2.8 trở lên và có niềm đam mê với ngành học của mình (Tuy nhiên, tổ chức sẽ xem xét các trường hợp ngoại lệ khác);

- Đơn xin tài trợ học bổng viết tay (có dán ảnh và xác nhận của nhà trường).

3/ Nội dung tài trợ:

- Hỗ trợ học phí hằng năm với điều kiện kết quả học tập hằng năm của sinh viên phải đạt loại khá với điểm trung bình tích lũy 2.8 trở lên ;

- Xem xét hỗ trợ đồ dùng học tập (sách vở, giáo trình);

- Xem xét hỗ trợ các chuyến đi thực tế, kiến tập theo khung chương trình học ở trường.

4/ Cách thức thực hiện:

- Nhân viên của tổ chức sau khi nhận được hồ sơ sẽ gặp mặt, nói chuyện và trao đổi thêm với các bạn để các bạn có một sự chuẩn bị tốt hơn trong tương lai.

- Tổ chức sẽ chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của nhà trường hoặc tài khoản cá nhân của sinh viên khi nhận được thông báo đóng học phí trước ít nhất 1 tuần.

- Sinh viên nộp biên lai thu học phí về cho Tổ chức ngay khi nhận được từ nhà trường.

Lưu ý:

- Tổ chức sẽ xác minh thông tin của các em sinh viên trước khi đi đến quyết định tài trợ.

- Ưu tiên các em sinh viên những năm đầu, tuy nhiên tổ chức sẽ xem xét các trường hợp đặc biệt dành cho các em sinh viên những năm cuối.

- Tổ chức không hỗ trợ chi phí các học phần học lại, thi lại.

5/Thời gian và nơi nhận:

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 25/02/2019 đến hết ngày 19/03/2019

- Nơi nhận: Bàn Số 2, phòng A108