DHBK

Đề xuất danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnhThừa Thiên Huế

01/03/2013 02:59

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng kế hoạch KHCN hàng năm của tỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quy trình xây dựng dự toán ngân sách, việc tổng hợp đề xuất các nhiệm vụ KHCN năm 2014 sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 5 năm 2013.

Để có căn cứ tổng hợp, mời các cấp liên quan thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ KHCN thực hiện trong năm 2014 theo quy trình, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế kính đề nghị quý cơ quan, tổ chức và cá nhân đề xuất danh mục các nhiệm vụ KHCN năm 2014 (theo mẫu phiếu đề xuất đính kèm).

Định hướng các nhiệm vụ được ưu tiên lựa chọn: Nhiệm vụ có kết quả làm luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, chính sách của tỉnh; phục vụ quy hoạch ngành, lĩnh vực, có khả năng ứng dụng vào sản xuất và phục vụ công tác quản lý nhà nước; nhiệm vụ thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tiết kiệm năng lượng; công nghệ vật liệu mới; công nghệ thông tin; công nghệ sinh học; bảo tồn, khai thác và phát triển, sử dụng hiệu quả các nguồn gen có giá trị (quỹ gen); ứng dụng công nghệ cao trong y dược; công nghệ bảo tồn di sản mang thương hiệu Huế.

Các đề xuất xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày 31 tháng 5 năm 2013 theo địa chỉ:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

24 Lê Lợi, thành phố Huế

Mọi thông tin liên quan đến việc đề xuất các nhiệm vụ KHCN, nếu muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số điện thoại: 054-3824935 hoặc Fax: 054-3845093.

Trân trọng.

Tập tin đính kèm