DHBK

Danh sách sinh viên nhận học bổng của Công ty cổ phần Jesco Asia, Nhật Bản năm học 2018 - 2019

17/12/2018 11:29

Danh sách sinh viên nhận học bổng của Công ty cổ phần Jesco Asia, Nhật Bản năm học 2018 - 2019
Thời gian: có mặt lúc 15h30 ngày 19/12 
Địa điểm: phòng họp 1, khu A, 41 Lê Duẩn