DHBK

Chiêu sinh lớp tiếng Nhật

15/11/2018 13:47

Nhằm mục đích tạo tiền đề cho sinh viên có đủ điều kiện để tìm kiếm công việc phù hợp sau khi ra trường, Đại học Đà Nẵng sẽ mở 02 lớp tiếng Nhật miễn phí dành cho đối tượng là sinh viên chuyên ngành Cơ khí và Cơ khí giao thông của Trường Đại học Bách khoa có nhu cầu học tiếng Nhật.

Chương trình được hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia và tổ chức của Nhật Bản.Lớp học dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 12/2018 (học vào các buổi tối 2/4/6 và 3/5/7 hàng tuần, từ 18h00 đến 19h30).Hồ sơ đăng ký và đối tượng cụ thể như sau:

+ Trình độ đào tạo: Hết cấp độ N4 (Thời gian học: 12 tháng)

- Số lượng: 60 học viên.

- Ưu tiên cho các đối tượng có nguyện vọng du học Nhật Bản hoặc làm việc cho công ty Nhật sau khi tốt nghiệp.

- Ưu tiên cho các đối tượng sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

- Hồ sơ đăng ký gồm: Đơn xin học, bản photo thẻ sinh viên, sơ yếu lí lịch và 01 ảnh 3x4.

+ Sinh viên tham gia khóa học phải đảm bảo không phải là sinh viên năm cuối.

+ Sinh viên phải có đơn cam kết tham gia toàn bộ khóa học, không nghỉ giữa chừng.

Hồ sơ nộp tại: Bộ phận 1 cửa phòng A108 (bàn số 6) trước ngày 28/11/2018.