DHBK

Đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh định kỳ đợt 25.11.2018

29/10/2018 16:27

Ngày 25.11.2018 Nhà trường sẽ tổ chức thi Đánh giá năng lực tiếng Anh định kỳ. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo cho sinh viên biết và đăng ký:

- Thời gian đăng ký: từ ngày 05/11 đến 09/11/2018

- Địa điểm: Phòng Kế hoạch Tài chính.

Phòng KT&ĐBCLGD