DHBK

Mời gửi bài và tham gia Hội thảo ISAT-17 tại Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN

03/10/2018 11:01

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN với Trường Đại học Kogakuin, Nhật Bản và Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Nam Đài Loan, Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN đăng cai tổ chức Hội thảo quốc tế về Công nghệ Tiên tiến lần thứ 17 với chủ đề “Engineering Innovation for Sustainable Future” (ISAT17-2018) từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11 năm 2018. Đây là cơ hội giao lưu học thuật với các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học đến từ các Trường đối tác nêu trên cũng như các trường đại học kỹ thuật trong khu vực.

Các chủ đề chính của Hội thảo (nhưng không giới hạn):

- Kỹ thuật y sinh và hóa sinh/Biomedical Engineering and Biochemistry

- Hóa hữu cơ tổng hợp/Synthetic Organic Chemistry

- Công nghệ thông tin và truyền thông/Information and Communications Technology (ICT)

- IoT và hệ thống thông minh/Internet of Things (IoT) and Smart System

- Năng lượng và giao thông/Energy and Transportation

- Vật liệu tiên tiến/Advanced Functional Materials

- Kiến trúc và xây dựng/Architecture and Civil Engineering

- Sản xuất thông minh và Robot/Intelligent Manufacture and Robot

- Giáo dục và khoa học nhân văn/Education and Human Science

Bài báo khoa học tham dự ISAT 17 được viết bằng tiếng Anh với nội dung tóm tắt không quá 01 trang và bản toàn văn không quá 05 trang.

Thời hạn gửi bài:

- Tóm tắt bài báo (Paper Abstract): đến ngày 20/10/2018. Mẫu định dạng bản Tóm tắt (tải tại đây)

- Bản toàn văn (Full Paper): đến ngày 30/10/2108. Mẫu định dạng bản Toàn văn (tải tại đây)

Bài báo Tóm tắt và Toàn văn xin gửi qua email cho BTC Hội thảo theo địa chỉ: isat17@dut.udn.vn

Bài báo được chấp nhận sẽ được đăng tải trong kỷ yếu Hội thảo ISAT 17 (có chỉ số ISBN)

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, cán bộ giảng viên, NCS, học viên Cao học và sinh viên viết bài tham gia Hội thảo ISAT 17. Thông tin chi tiết về Hội thảo ISAT 17 được đăng tải tại Website Hội thảo: http://isat17.dut.udn.vn