DHBK

Đăng ký thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 28.10.2018

01/10/2018 16:46

Ngày 28.10.2018 trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức thi tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học Đà Nẵng, sinh viên đăng ký tại Phòng Kế hoạch - Tài chính từ ngày 04.10 đến 10.10.2018 (trừ thứ Bảy và Chủ Nhật).