DHBK

Cuộc thi “Mùa hè Sáng tạo”

05/06/2012 08:35

Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của Sinh viên, phát hiện và bồi dưỡng các nhân tài trẻ và tạo cơ hội giao tiếp giữa sinh viên với cộng đồng phát triển ứng dụng di động trong nước và quốc tế. Ngày 3/6/2012, Đại học Đà Nẵng đã chính thức phát động cuộc thi Mùa hè sáng tạo: “Nghiên cứu phát triển ứng dụng cho thiết bị di động”

 

 

Xem chi tiết cuộc thi