DHBK

Điều chỉnh thời gian đăng ký thi Đánh giá tiếng Anh định kỳ ngày 14.10.2018

11/09/2018 10:55

Ngày 14.10.2018 trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức thi Đánh giá tiếng Anh định kỳ cho sinh viên Đại học Đà Nẵng. Thông báo cho sinh viên biết và đăng ký tại Phòng Kế hoạch - Tài chính từ ngày 24.09 đến 28.09.2018 (trừ thứ Bảy và Chủ Nhật).

Lưu ý: Do trong thời gian từ ngày 17.09 đến 22.09.2018 phòng KH-TC phải thu học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 nên thời gian đăng ký thi Đánh giá năng lực tiếng Anh định kỳ đợt thi 14.10.2018 sẽ chuyển lùi 1 tuần so với thông báo trước đây.