DHBK

Thông báo cho các thí sinh trúng tuyển nhưng chưa nhận được Giấy báo nhập học khóa 2018

16/08/2018 13:36

Trường Đại học Bách khoa đã gửi Giấy báo nhập học cho tất cả thí sinh trúng tuyển vào trường năm 2018 bằng đường bưu điện theo địa chỉ Nhận Giấy báo nhập học mà thí sinh đã đăng ký trên website của Bộ Giáo dục.

Nếu thí sinh trúng tuyển chưa nhận được Giấy báo nhập học thì vẫn đến trường nộp hồ sơ nhập học và ngày 21, 22/8 theo thông tin đã thông báo trên website của Trường. Các giấy tờ còn thiếu có thể bổ sung sau khi nhập học.

Phòng Đào tạo