DHBK

LỊCH THI, DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CÁC MÔN TRONG KỲ THI SINH VIÊN GIỎI CẤP ĐHĐN 2018

03/04/2018 10:59

Sinh viên dự thi buổi sáng có mặt lúc: 6h45 ngày 8/4/2018 (Chủ Nhật)

Sinh viên dự thi buổi chiều có mặt lúc: 12h45 ngày 8/4/2018 (Chủ Nhật)

Tại: Trường ĐH Sư phạm Kỹ Thật, Số 48 Cao Thắng, Hải Châu, Đà Nẵng.

DS SINH VIÊN DỰ THI BUỔI SÁNGhttps://drive.google.com/file/d/16bcdhNnAByLorOGXa0UhRfF2LWAPPxXj/view

DS SINH VIÊN DỰ THI BUỔI CHIỀU: https://drive.google.com/file/d/1ERlcFlve7X0e0_KHHWsEXptI4e790y9C/view