DHBK

Học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ của AUF

03/01/2012 18:20

Trong những năm qua, có rất nhiều giáo viên và sinh viên của Đại học Đà Nẵng nhận học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ của AUF để đi tu nghiệp tại những nước trong cộng đồng Pháp ngữ (thường là Pháp, Canada và Bỉ). Năm 2012, AUF tiếp tục thực hiện chương trình học bổng cho năm học 2012-2013 dành cho các sinh viên và giáo viên các trường đại học thành viên của AUF tại Châu Á-Thái Bình Dương.

 

    - Thông tin về chương trình học bổng tiến sĩ được đăng tải tại trang web: http://www.auf.org/appels-offre/3366-appel--candidatures-bureau-asie-pacifique-bou/. Việc đăng ký được thực hiện trên mạng internet. Thời hạn là ngày 17 tháng 1 năm 2012. Học bổng được cấp cho 3 năm (được gia hạn hàng năm theo kết qủa nghiên cứu) theo phương thức đồng hướng dẫn. Nghiên cứu sinh sẽ làm việc cùng với 2 giáo sư hướng dẫn: 1 của Việt Nam và 1 của nước ngoài. 

    - Thông tinh về học bổng Thạc sĩ được đang trên trang web: http://www.auf.org/appels-offre/3365-appel--candidatures-bureau-asie-pacifique-bou/. Việc đăng ký được thực hiện trên mạng internet. Thời hạn đăng ký hồ sơ là ngày 1 tháng 3 năm 2012. Ứng viên sẽ nhận 10 tháng học bổng cùng 1 vé may bay khứ hồi, cùng các chi phí về bảo hiểm và trợ cấp ban đầu (300 EUR) để theo học chương trình Master 2 tại các trường đại học Pháp ngữ (châu Âu hoặc châu Mỹ).

Vậy Văn phòng AUF tại Đà Nẵng trân trọng thông báo để giáo viên và sinh viết được biết để đăng ký.