DHBK

Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày 03.12.2017

12/01/2018 15:05

Lưu ý: Sinh viên muốn nhận chứng chỉ, đăng ký tại Phòng Khảo thí & Đảm bảo CLGD từ ngày 15 đến 19.01.2018. Sau thời gian trên, sinh viên tự liên hệ với Phòng Đào tạo, Trường ĐH Ngoại ngữ để đăng ký.