DHBK

Sinh viên thi tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày 08.10.2017 đến nhận chứng chỉ

12/01/2018 13:41

Sinh viên thi tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày 08.10.2017 đã đăng ký nhận Chứng chỉ tiếng Anh, đến phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục nhận từ ngày 12 đến 19.01.2018.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD