DHBK

Sinh viên các khóa từ 2016 trở về trước chưa đạt tiếng Anh đầu vào đến Phòng KT & ĐBCLGD đăng ký thi

27/12/2017 10:20

Sinh viên các khóa từ 2016 trở về trước chưa đạt tiếng Anh đầu vào, đến Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đăng ký:

- Thời gian đăng ký: từ 02.01 đến 05.01.2018

- Lệ phí đăng ký: 50.000đ/SV

- Thời gian thi: 07h15 ngày 13.01.2017

- Địa điểm thi: tầng 3 khu F

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục