DHBK

Công ty CP Hanacans - Chi nhánh Quảng Nam thông báo tuyển dụng

09/10/2017 15:19

 

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HANACANS - CHI NHÁNH QUẢNG NAM

A. PHÒNG SẢN XUẤT

1. NHÂN VIÊN BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG (Số lượng: 06)

Mô tả công việc:

- Lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh máy móc thiết bị.

- Làm đề xuất mua vật tư, thiết bị thay thế phục vụ cho công tác bảo trì bảo dưỡng thiết bị.

- Hướng dẫn đào tạo cách thức vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh máy móc thiết bị cho công nhân vận hành.

- Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học / cao đẳng chuyên ngành cơ khí.

- Có kinh nghiệm bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị.

- Ưu tiên ứng cử viên có thể đọc, hiểu các tài liệu Hướng dẫn bằng tiếng Anh.

2. TRƯỞNG CA SẢN XUẤT (Số lượng: 04)

Mô tả công việc:

- Tổ chức, quản lý và giám sát trực tiếp ca sản xuất. Sử dụng nguồn nhân lực, nguyên vật liệu, thiết bị máy móc, căn cứ kế hoạch sản xuất được phê duyệt, tổ chức sản xuất ra sản phẩm đạt chất lượng, đạt hiệu suất qui định của dây chuyền và phù hợp với các công việc bảo trì, bảo dưỡng thiết bị được giao.

- Đánh giá và xác định những nguyên nhân làm ảnh hưởng tới hiệu suất của dây chuyền cũng như chất lượng sản phẩm để có những hành động khắc phục kịp thời, giảm thiểu thiệt hại.

- Tổ chức huấn luyện, đánh giá và đề xuất ý kiến (nếu có) tới quản lý trực tiếp để nâng cao hiệu qủa của việc sử dụng nhân lực.

- Nhắc nhở và yêu cầu thành viên trong ca thực hiện theo các qui định về an toàn và vệ sinh công nghiệp của nhà máy, báo cáo kịp thời tới cán bộ an toàn hoặc quản lý trực tiếp về những nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn để có hành động phù hợp.

- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học / cao đẳng chuyên ngành cơ khí.

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 1 năm.

- Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.

3. TRƯỞNG NHÓM SẢN XUẤT (Số lượng: 12)

Mô tả công việc:

- Vận hành các máy trên dây chuyền sản xuất thuộc khu vực đảm nhiệm.

- Kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm tại vị trí và công đoạn đảm nhận.

- Thực hiện việc bảo dưỡng máy móc thiết bị tại khu vực đảm nhận. Phối hợp với các phòng ban liên quan để xử lý các sự cố phát sinh trên dây chuyền.

- Quản lý, sắp xếp, giám sát công việc của các công nhân vận hành thuộc nhóm quản lý.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành cơ khí

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty sản xuất.

B. PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

1. PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ (Số lượng: 01)

Mô tả công việc:

- Quản lý, giám sát công việc của Phòng HCNS đảm bảo phát huy tối đa nhiệm vụ của phòng.

- Giám sát và chịu trách nhiệm công tác tuyển dụng, đào tạo của chi nhánh.

- Xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình, thủ tục quản lý nguồn nhân lực có hiệu quả, đảm bảo những thủ tục, quy trình này phù hợp với chính sách chung của Công ty và tuân thủ theo Bộ luật Lao Động Việt Nam.

- Tổ chức thực hiện thi đua khen thưởng cho toàn chi nhánh.

- Thực hiện công tác biên, phiên dịch Tiếng Nhật khi được yêu cầu.

- Thực hiện các công việc được giao khác phù hợp với chức danh chuyên môn.

- Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu cầu:

- Thành thạo tiếng Nhật (4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết)

- Ưu tiên ứng cử viên có thể nói cả hai thứ tiếng Nhật và Anh

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc cao hơn.

2. NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH (HOẶC TIẾNG NHẬT) KIÊM NHÂN SỰ (Số lượng: 01)

Mô tả công việc:

Thực hiện các công việc biên phiên dịch tiếng Anh – Việt (hoặc Nhật – Việt) và ngược lại.

Thực hiện các công việc nhân sự bao gồm:

- Thực hiện công tác tuyển dụng cho chi nhánh và làm báo cáo tuyển dụng, tăng giảm nhân sự tháng, quý, năm.

- Tiếp nhận yêu cầu đào tạo từ các phòng ban trong Chi nhánh, lập kế hoạch đào tạo tháng/quý/năm và thực hiện chương trình đào tạo, hoàn thiện hồ sơ đào tạo theo đúng quy trình ISO.

- Hoàn thiện bảng chấm công để tính lương cho toàn chi nhánh.

- Thực hiện toàn bộ công tác Bảo hiểm cho CBCNV.

- Làm đề xuất mua và cấp phát và quản lý đồng phục, giầy an toàn

- Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp đại học / cao đẳng chuyên ngành liên quan

- Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nhật (4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết)

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm về công tác nhân sự.