DHBK

Thông báo Khóa học cơ bản về Năng lượng Điện Gió tại Đà Nẵng

18/08/2017 15:22

Phòng KHCN&HTQT kính chuyển tiếp đến các anh chị Thông báo về khóa học “Evening Class” về Điện Gió do GIZ tài trợ với thông tin cụ thể và Phiếu đăng ký trong files đính kèm (Form đăng ký, Kế hoạch tổ chức).

Toàn bộ kinh phí của Khoá học được tài trợ và các cá nhân tham gia khoa học được cấp chứng chỉ, một sô thông tin quan trọng như sau:

Địa điểm: Phòng họp 1, khu A, Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Thời gian học tập: Tổng thời lượng của khóa học là 20 giờ. Các ngày 09&10 và 16&17/9 (thứ Bảy và Chủ Nhật), từ 9:00 - 17:00.

Nội dung chương trình: Trang bị kiến thức cơ bản về năng lượng gió và các bước phát triển dự án điện gió từ giai đoạn lựa chọn địa điểm làm dự án đến hoàn thiện và vận hành nhà máy (Nội dung chương trình và các bài giảng xem file gửi kèm)

Giảng viên: GS.TS. Nguyễn Thế Mịch - ĐHBK Hà Nội, Ths. Nguyễn Hoàng Dũng- Giám đốc Trung tâm Năng lượng Tái tạo - Công ty PECC3.Ngoài ra có sự hỗ trợ của Ông Roland RIES - tư vấn trưởng của Hợp phần Tăng cường Năng lực Điện Gió (TCNL)

Thời hạn đăng ký: Hết ngày 25/8/2017